DPO Albania

"Kompania lider në Shqipëri në fushën e mbrojtjes së privatësisë, sigurisë dhe konfidencialitetit të të dhënave personale dhe partneri juaj për mbrojtjen e të dhënave personale"

About Us

DPO Albania, shpk, është kompania e parë në Republikën e Shqipërisë e fokusuar tërësisht në ofrimin e shërbimeve në fushën e mbrojtjes së privatësisë dhe të sigurisë të së dhënave personale.

Ne e njohim shumë mirë legjislacionin në këtë fushë dhe kjo është arsyeja pse gjejmë gjithmonë zgjidhjet më të mira, që sigurojnë njëkohësisht arritjen e qëllimeve tuaja strategjike dhe përputhshmërinë me legjslacionin në fuqi, duke shmangur risqet dhe pasojat e rënda financiare (gjobat apo dëmshpërblimet për subjektet e prekura) si dhe mbrojtur reputacionin tuaj. Kjo është arsyeja pse klientët tanë na besojnë dhe vlerësojnë punën tonë.

Misioni

Të zhvillojmë dhe të kemi marrëdhënie afatgjata e cilësore me klientët e partnerët, bazuar në besimin e ndërsjellë dhe qasjen individuale.

Vizioni

Të bëhemi kompania lider në rajon për konsulencë në fushën e mbrojtjes të së dhënave personale dhe përfaqësuesi kryesor i “kulturës së privatësisë”, duke mbrojtur marrëdhëniet e partneritetet ndërmjet kompanive/institucioneve/organizatave dhe qytetarëve.

Ekspertët tanë

Kemi ekspertët më profesionalë vendas në këtë fushë, të përgatitur dhe me përvojë të gjatë, rreth 12-vjeçare, për ofrimin e shërbimeve për të gjithë sektorët ku përpunohen të dhënat personale, duke plotësuar çdo nevojë të klientëve, në përputhje me detyrimet ligjore vendase, atyre europiane, sipas GDPR-së, dhe më gjerë. Ne e duam punën tonë, na pëlqen çdo ditë pune dhe punojmë vazhdimisht për të përmirësuar aftësitë dhe njohuritë tona. Më poshtë janë paraqitur fotot e ekspertëve, emrat dhe një CV e shkurtër e tyre.

Të dhënat e Kompanisë

Emri: DPO Albania, shpk.
Adresa: Rruga “Sheh Ahmet Pazari”, Pall “Ambasador 3”, kati 2, Ap. 12, Tiranë, Shqipëri
Nr. i telefonit: +355697090790
E-mail-i: info@dpoalbania.al

Keni nevojë për një kuotë/ofertë financiare?

Na tregoni nevojat tuaja dhe ne do t’ju kthejmë jo vetëm përgjigje por edhe një zgjidhje të shpejtë.

Na Kontaktoni