Shërbimet Tona

DPO Albania është një kompani e re dhe moderne konsulence për biznesin. Praktikisht është kompania e parë në Shqipëri që është tërësisht e fokusuar në ofrimin e shërbimeve vetëm në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes së privatësisë dhe të dhënave personale.

Lista e Plotë

  • Konsulencë dhe hartim i akteve rregullatore
  • Trajnime dhe çertifikime
  • Shërbimi i DPO-së (Nëpunësit të mbrojtjes së të dhënave personale)
  • Auditim

Our Prices

Outstanding cleaning services with flat rate pricing. No hidden fees. No surprises.

Discounts for Recurring Clientele

Looking to setup a regular cleaning? We offer huge savings to loyal customers
(applies to second cleaning onward).

OFF
Weekly clients
OFF
Bi-weekly clients
OFF
Monthly clients