Partneri juaj

në sigurinë e të dhënave

Na Kontaktoni

Mbroni reputacionin tuaj

duke mbrojtur të dhënat tuaja

Na Kontaktoni

Reduktoni rrisqet

rrisni sigurinë

Na Kontaktoni

Jepini vlerë të dhënave tuaja

duke i mbrojtur ato

Na Kontaktoni

Veproni në përputhje

me legjislacionin Shqiptar dhe GDPR

Na Kontaktoni

Shërbimet për Kompanitë

Shërbimet tona për kompanitë/institucionet/organizatat, në cilësinë e kontrolluesit ose të përpunuesit.

Shërbimet për Individë

Shërbimet tona për individët (subjekte të të dhënave personale).

Burime & Të Reja

Kush jemi

About Us

DPO Albania, shpk, është një kompani e re dhe bashkëkohore që ofron konsulencë për biznesin.

Praktikisht është kompania e parë në Shqipëri e fokusuar tërësisht në ofrimin e shërbimeve në fushën e sigurisë e të mbrojtjes së privatësisë dhe të të dhënave personale.

Ne mendojmë se privatësia dhe mbrojtja e të dhënave personale duhet të jetë pjesë integrale e kulturës së çdo kompanie/institucioni/organizate.
Puna që bëjmë për klientët tanë bazohet në një qasje individuale dhe tepër profesionale, duke respektuar organizimin e brendshëm dhe specifikat e veprimtarisë së çdo kompanie/institucioni/organizate.

Ekspertët tanë kanë një përvojë të madhe në këtë fushë, në nivel kombëtar, europian e më gjerë.

Ne njohim shumë mirë legjislacionin dhe teknologjinë në këtë fushë dhe kjo është arsyeja që arrijmë të gjejmë zgjidhjet më të mira, të cilat sigurojnë realizimin e qëllimeve tuaja strategjike dhe përputhshmërinë me legjislacionin në fuqi, duke shmangur risqet dhe pasojat e rënda financiare (gjobat, dëmshpërblimet e subjekteve të prekura), si dhe mbrojtjen e reputacionit tuaj. Kjo është arsyeja pse klientët na besojnë dhe e vlerësojnë ndihmën tonë.

Përveç konsulencës, trajnimeve apo seminareve, shërbimi i DPO Albania Shpk, ofron për kompanitë/institucionet/organizatat edhe një sërë shërbimesh të tjera në fushën e mbrojtjes të së dhënave, në formën e një cikli, të plotë e të mbyllur, shërbimesh.

Përse duhet të na zgjidhni

DPO Albania është një kompani e re dhe moderne konsulence për biznesin.

Vizion

Jemi kompania e parë në Shqipëri tërësisht e fokusuar në ofrimin e shërbimeve vetëm në fushën e sigurisë dhe të mbrojtjes së privatësisë dhe të të dhënave personale.

Cilësi

Duke zotëruar njohuri të plota mbi legjislacionin dhe njohuritë teknologjike, ne synojmë të zbatojmë zgjidhjet më të mira në përputhje me qëllimet tuaja strategjike, duke shmangur rrisqet dhe ndikimin e tyre në reputacion tuaj. 

Cikël i plotë

Ne e ofrojmë diapazonin e shërbimeve në fushën e mbrojtjes së të dhënave në trajtën e një cikli të plotë dhe të mbyllur.

Happy Customers,
Happy Homes

Burime

Akte ligjore dhe dokumente, artikuj dhe lajme, faqe të rëndësishme, etj.

1500+
Happy Customers
100%
Service Guarantee
30+
Cleaners
1000
Cleans Completed

Choose Your Pricing Plan

After trading for a few years we have learnt that the one size does not fit all. We try our best to tailor a package that meets your particular needs and stays within your budget.

Natural Cleaning Products

We feel good about cleaning with our self-formulated, natural products that are better for the environment

100% Safe & Organic

We combine high concentrates of pure organic essential oils with quality plant-derived ingredients.

We Care About The Earth

All of our packaging, bottles, cleaning equipment, even our uniforms come from recycled, fairtrade or low impact origins.